De compassietraining of Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)

Doel

Net als mindfulness is compassie een algemeen menselijke kwaliteit die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen. Compassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. Terwijl medelijden vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit, vraagt compassie om moed en ruimhartigheid. Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe. Deze training stelt je in staat verschillende mentale vermogens tot bloei te laten komen, die het leven een lichtere toon geven waardoor je meer geborgenheid, warmte, acceptatie en verbondenheid met jezelf en anderen kan ervaren. Je leert met name op goede voet met jezelf te komen te staan , met een milde, vriendelijke houding.

Voor wie

Veel mensen met langdurige of terugkerende psychische klachten, van welke aard ook, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Zij kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren. Zij kunnen vluchten in isolement of zich storten in bezigheden of relaties die hen niet echt voldoening geven. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (Ik snap het wel, maar voel het niet). Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met zichzelf en anderen te ervaren.

Wat is de compassie training?

De compassie training is een vervolg op en een verdieping van de mindfulness training. Deze training is ontwikkeld door twee in Groningen werkzame mensen: Frits Koster, meditatieleraar en Erik Van Den Brink, psychiater. Zij schreven hiervoor het boek: “compassievol leven” van mindfulness tot heartfulness. Zij leiden trainers op, hebben werkboeken en CD’s ontwikkeld, die in deze training gebruikt worden.

Het leren afstemmen op de behoefte van je hart staat centraal in de training.

Als men aan “geluk” denkt, is er vaak het idee dat het de omstandigheden zijn die voor een gevoel van geluk zorgen. Dat blijkt niet altijd op te gaan. De manier waarop we tegen de situatie aankijken, de innerlijke houding, blijkt minstens zo bepalend te zijn. Nelson Mandela blijkt daarvan een lichtend voorbeeld te zijn: de jarenlange opsluiting heeft zijn innerlijke veerkracht niet stuk gemaakt, maar eerder versterkt. Dit gegeven in het eigen leven toepassen, blijkt niet zo makkelijk en vanzelfsprekend te zijn.

Als je een geluksthermometer zou maken, blijken er mentale vermogens te zijn, die van invloed zijn op de geluksbeleving. Zo blijkt liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf en anderen, ondersteunend voor de aspecten van geluk boven het nulpunt. Compassie blijkt behulpzaam voor die aspecten van het leven onder het nulpunt: de zaken die pijn doen, de schaduwkanten; de stemmetjes van schuld, schaamte,de innerlijke pestkop of zelfkritiek. Het ontwikkelen van de vermogens van warmte, acceptatie, geborgenheid en mildheid zorgt ervoor dat de temperatuur van de geluksthermometer weer flexibeler kan bewegen en er meer vrede kan ervaren worden, ondanks lastige omstandigheden. Deze kennis is al meer dan 25 eeuwen oud en is in de boeddhistische psychologie beschreven.

Daarnaast wordt in deze training gebruik gemaakt van nieuwe inzichten omtrent de werking van het brein, m.n. de drie belangrijkste emotieregulatiesystemen. Deze blijken verantwoordelijk te zijn voor het reguleren van het ervaren van veiligheid, bevrediging en sociale verbondenheid. In de training leer je deze oude reflexen onder ogen te zien, ze te erkennen en er met mededogen en geduld mee om te gaan.

Concreet

Er zijn 9 bijeenkomsten van 2 ½ uur met een vaste groep mensen, waarvan 1 stiltebijeenkomst. Deelnemers zijn vrij om datgene in te brengen wat passend is en hoeven de problemen van andere deelnemers niet op zich te nemen. Er wordt geleerd uit de eigen ervaring en uit de uitwisseling in de groep. Zoals bij de mindfulnesstraining wordt gesuggereerd om dagelijks ¾ tot 1 uur thuis te oefenen met het aangereikte materiaal.

Compassie training van 9 bijeenkomsten

Vooraf zal er een kennismakingsgesprek plaats vinden.