Wat is mindfulness?

Je bent ‘mindful’ als je open aanwezig bent in het hier en nu. Je openheid bepaalt of er sprake is van ‘mindfulness’. In een open houding zijn er vriendelijkheid, mildheid en acceptatie van wat zich voordoet. Je wijst niets af. De dingen mogen zijn zoals ze zijn.

Openheid betekent ook dat er een zekere mate van afstand is. Je vereenzelvigt je niet met wat zich aan je voordoet. Zo kun je bijvoorbeeld angst, pijn of kwaadheid voelen zonder er helemaal in op te gaan. In wat je ervaart is dus tegelijkertijd contact met wat zich voordoet én een zekere mate van onafhankelijkheid.

De menselijke neiging om in de ervaring iets te onderdrukken, af te weren of juist iets vast te grijpen en zo tot stilstand te komen veroorzaakt ziekte, pijn en stress, vermoeidheid, angst en zorgen.

De mindfulness training

In het Engels heet het: Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

In het Nederlands vertaald wordt het: stressreductie op basis van het trainen van aandacht/’mindfulness’.

De mindfulness training in het kort

De training bestaat uit 8 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2,5 uur en een stiltedag. De opbouw van het programma is zorgvuldig uitgekiend met praktische en concrete oefeningen. Deelname aan de training vraagt wel dat je dagelijks ongeveer een uur thuis oefent. Je ontvangt vier cd’s en een werkboek om je hierin te ondersteunen. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Voorafgaand aan de training is er een kennismakingsgesprek. Aan het eind is er een evaluatiegesprek.

Wat leer je in de training en wat is het effect daarvan?

Je leert in de training de aandacht bewust te reguleren van moment tot moment. Mindfulness gaat over aanwezig zijn bij wat je dit moment bewust bent, zonder iets anders te willen ervaren dan wat je nu ervaart. In het pure aandachtig of mindful zijn ontwikkel je de kwaliteiten van niet oordelen, geduld, eindeloos beginnen, vertrouwen, niet-streven, acceptatie, loslaten en compassie. Deze lopen als een rode draad door de hele training heen. Je mag zijn zoals je bent en waar je bent. Je leert jezelf op een nieuwe manier kennen, accepteren en onderzoeken. Vanuit deze zelfkennis komt er ruimte om nieuwe keuzen te maken of anders met zaken om te gaan.

Het uitgangspunt van de training is, dat er meer goed dan fout is aan elk mens, wat voor problemen die ook heeft. Problemen horen bij het leven, net zoals de zorgeloze momenten. Elk mens is meer dan alleen zijn/haar problemen. En met problemen kan je aan de slag gaan. Deze training is een kans om dit te doen in een ondersteunende groep.

We zijn gewend om bij problemen te oordelen: iets is goed of fout, we slagen of we falen. Het kan ons behoorlijk in de greep hebben. We handelen dan vanuit “de automatische piloot”. In de training leren we om deze automatische oordelen los te laten. Aandachtig leven betekent in het hier en nu waarnemen, van moment tot moment, zonder oordeel. Pas dan kunnen we zien hoe we het beste met problemen om kunnen gaan.

Geduld, een beetje humor en een mild oog voor onze menselijke hebbelijkheden en onhebbelijkheden helpen ons daarbij.

De werkwijze in de mindfulness training

Je oefent met de volgende technieken:

  • Een lichaamsverkenning met aandacht voor de zintuiglijke waarneming van elk lichaamsdeel. Verweven hierin zitten andere aandachtsoefeningen. Deze ‘bodyscan’ haalt mensen uit het hoofd en brengt hen in het lichaam. Het is geen ontspanningsoefening maar een aandachtoefening.
  • In deze oefening richten we de aandacht eerst op de adem en later op andere objecten in het veld van gewaar zijn zoals lichaamssensaties, gedachten en gevoelens.
  • Aandachtige bewegingsoefeningen. Deze oefeningen (ook wel mindful yoga genoemd) brengen de aandacht naar het lichaam. Ze helpen om het contact met het lichaam te verbeteren en om fysieke en mentale grenzen en mogelijkheden te ervaren. Dit bevordert onder andere dat grenzen beter bewaakt en mogelijkheden beter worden benut.

Inbedden in het dagelijkse leven

Uiteindelijk gaat het niet om deze oefeningen, ze zijn een hulpmiddel. De houding die je in de oefeningen leert ga je toepassen in het dagelijkse leven. De training nodigt uit om stap voor stap ook in het dagelijkse leven in contact te zijn met jezelf en je omgeving. De opdrachten en oefeningen richten zich eerst op eenvoudige dagelijkse routinehandelingen, maar gaandeweg ook op dynamische en stressvolle situaties.

Mindfulness training concreet

Tarief: 450 euro
Plaats: variërend omgeving Roden
De training kan ook individueel gevolgd worden
Voor bedrijven gelden andere tarieven
Ahobel Nuytinck is aangesloten bij de beroepsvereniging voor Mindfulness beoefenaars: www.VMBN.nl

Voor meer informatie zie ook: www.mindfulness.startpagina.nl

CD’s Mindfulness

CD1