Ik werk met een intakegesprek, een contract en een evaluatie.

Intake

Voor de deelname aan een groep voor de mindfulness en compassietraining is er een individueel intakegesprek waarin we samen onderzoeken of de training op dit moment in jouw leven geschikt zou zijn.

Voor coaching zal er bij de intake een onderzoekend gesprek zijn over de stappen die u in het leven wilt zetten en de ondersteuning van positieve kwaliteiten die daarbij nodig zijn. Ook zal er plaats zijn voor het opstellen van een contract .

Bij een PGB (Persoons Gebonden Budget) begeleiding zal in de intake onderzocht worden hoe de geboden zorg afgestemd kan worden aan de behoefte aan zorg . Ook hierbij is er ruimte om tot een contract te komen.

Contract

Er zal een contract opgemaakt worden waarbij de volgende aspecten aan bod komen: het tijdspad, het kostenplaatje en de afspraken.

Er wordt een serie vervolgsessies afgesproken.

Afronding

Ter afronding zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.

Indien er een opdrachtgever is, zal er bij aanvang van het traject contact zijn met de leidinggevende. Daarbij zal de doelstelling, de omvang en de rapportage aan de orde komen.

In de rapportage zal altijd sprake zijn van de procesmatige vooruitgang, de inhoud is vertrouwelijk. Ook bij het evaluatierapport is dat het geval.